Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Remont dróg

Remont dróg

Remont dróg
Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont dwóch dróg zlokalizowanych przy Kinie Pokój. Mowa o ulicy Biblii Gutenberga i ulicy Ogrodowej.
𝐔𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐢 𝐆𝐮𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐚
Na przetarg związany z remontem ulicy Biblii Gutenberga wpłynęły cztery oferty, a ich rozpiętość cenowa wahała się od niespełna 1 miliona złotych do ponad 1 miliona 451 tysięcy złotych. Prace remontowe obejmą frezowanie istniejącej nawierzchni, odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulację wszystkich urządzeń znajdujących się w jezdni w stosunku do nowych wysokości za pomocą pierścieni dystansowych z tworzywa oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni na szerokości 7 metrów z betonu asfaltowego na ułożonej wcześniej geosiatce, która ma na celu wzmocnienie podłoża. W ramach tego zadania powstaną również nowe chodniki z kostki betonowej.
Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 procent wartości remontu.
𝐔𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐎𝐠𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐚
Na remont tej ulicy z kolei wpłynęły trzy oferty, a ich rozpiętość cenowa wahała się od od niespełna 370 tysięcy złotych do prawie 470 tysięcy złotych. W ramach zadania zaplanowano remont jezdni z betonu asfaltowego, warstwy profilującej po wcześniejszym frezowaniu istniejącej nawierzchni na szerokości od 5 do 6 metrów, a także obramowanie jezdni poprzez krawężniki betonowe najazdowe. Prace obejmą także remont nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę wjazdów na posesje.
Ten remont nie obejmie całej ulicy Ogrodowej, lecz ograniczy się do odcinka od ulicy Lipowej i skończy tuż przed Kinem Pokój, a to z uwagi na dwie okoliczności. Po pierwsze ulica Ogrodowa na odcinku od ulicy Lipowej do wyjazdu na ulicę Biblii Gutenberga została wyremontowana już kilka lat temu, a po drugie, końcówka ulicy Ogrodowej do ulicy Kupnera znajduje się w zakresie zadania, jakie będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przebudowując ulicę Kupnera na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Biblii Gutenberga.
Jak to bywa przy tego typu zadaniach, zarówno kierowcy pojazdów, jak i Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Remont zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wykonawcą, który złożył najniższą ofertę na remonty obu dróg jest przedsiębiorstwo Musa Sp. Jawna z Targowiska Dolnego.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top