Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna

Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie”.

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Wzrost potencjału turystycznego miasta Lubawa poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu podzielonego na dwa etapy było utworzenie ścieżki dydaktycznej wokół zabytkowych murów Zamku Biskupów Chełmińskich. Projekt zlokalizowany został w Lubawie, w przestrzeni zewnętrznej wokół murów zabytkowego zamku Biskupów Chełmińskich. Jest to rejon ulic Biblii Gutenberga, Kupnera, Jagiellońskiej i Placu Zamkowego (dawniej Placu 700-lecia).

Częściowo zrealizowany w 2014 roku etap I obejmował utworzenie ścieżki dydaktycznej, oświetlenie murów zewnętrznych oraz instalacje elementów małej architektury, w tym kamiennych postumentów z nośnikami tekstu – rys historyczny zamku. Do wykonania pozostała ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem.

Etap II polegał na skomunikowaniu utworzonej w ramach I etapu ścieżki dydaktycznej z ulicą Biblii Gutenberga wraz z przepustem na rowie oraz utworzeniem parkingu wraz z oświetleniem.

Planowane efekty:

Wykonane w ramach projektu działania mają służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego wraz z jego kontekstem krajobrazowym oraz rozwojowi zasobów kultury. Działania te zorientowane są na bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, przede wszystkim poprzez poszerzenie oferty jednego z wiodących produktów turystycznych regionu, jakim jest Szlak Kopernikowski dzięki włączeniu obiektów związanych z Mikołajem Kopernikiem znajdujących się na trenie Lubawy.

Wartość projektu: 1.415.365,43 zł

Wkład funduszy europejskich: 1.153.678,03 zł

Translate »
Scroll to top