Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  • Cel przeprowadzonych konsultacji – skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,

  • Przedmiot konsultacji – projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 2 października 2018 r. do 10 października 2018 r.

  • Miejsce konsultacji – Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.

  • Forma konsultacji – publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

  • Wyniki konsultacji – w wyznaczonym terminie przeprowadzania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top