Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Kultura » Umowa na modernizację kina podpisana

Umowa na modernizację kina podpisana

Umowa na modernizację kina podpisana

W środę, 25 kwietnia, w siedzibie Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, odbyła się uroczystość podpisania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Mirona Sycza, umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja Kina „Pokój” w Lubawie”. W uroczystości udział wzięli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki i Janina Cieślikowska- Specjalista ds. programowo-filmowych.

Projekt jest współfinansowany przez UE oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.1 „Infrastruktura kultury”, Poddziałanie 6.1.2 „Instytucje kultury”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 236 992,56 zł. Dofinansowanie na realizację wynosi

2 281 487,94 zł co stanowi 80.90 % kwoty wydatków kwalifikowanych, natomiast wkład własny 538 645,48 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego i stanowi podstawę dofinansowania projektu pn. „Modernizacja Kina „Pokój” w Lubawie”. Planowany termin realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Materiał: Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top