Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Umowy podpisane, teraz czas na inwestycje

Umowy podpisane, teraz czas na inwestycje

Umowy podpisane, teraz czas na inwestycje

Prawie 5 milionów złotych będzie kosztował remont uliczek po południowej stronie centrum miasta oraz budowa ścieżki edukacyjnej przy Lubawskim Centrum Aktywności od strony Placu Zamkowego, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Burmistrz miasta Maciej Radtke wspólnie ze skarbnik miasta Honoratą Muszyńską podpisali w minionym tygodniu umowy na realizację dwóch zadań.

Pierwszy projekt pod nazwą „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II” dotyczy modernizacji przestrzeni publicznej w ulicach: Pod Murami, Wąskiej, Krótkiej i Łącznikowej wraz z zejściem i chodnikiem od ulicy Pod Murami do ulicy Kupnera. Na terenie objętym projektem przewiduje się kompleksowe przekształcenie przestrzeni publicznych obejmujące zmiany funkcjonalne związane z ograniczaniem ruchu samochodowego, przebudowę nawierzchni, zagospodarowanie elementami małej architektury, rozbiórkę istniejącej instalacji oraz budowę nowych instalacji oświetleniowych. Na obszarze tym zainstalowany zostanie również monitoring wizyjny, który zamontowany zostanie także dodatkowo w ulicy Biskupiej oraz Spichlerzowej. To zadanie prowadzone będzie wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które wybuduje sieć sanitarną i deszczową wraz z przyłączami do posesji. Łączna wartość zadania w zakresie branży drogowej i elektrycznej wyniesie ok. 1,5 miliona złotych, natomiast prace związane z kanalizacją sanitarną i do odprowadzania wód opadowych będą kosztowały ok. 1 miliona złotych, a sfinansuje je miejska Spółka wodociągowo – kanalizacyjna, która w swoich kompetencjach ma również za zadanie budowę, utrzymanie i bieżącą konserwację sieci wód opadowych.

Drugi projekt – „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap III” – obejmuje budowę zachodniego odcinka ścieżki dydaktycznej wokół murów dawnego zamku biskupów chełmińskich od strony Placu Zamkowego. W jego ramach wykonana zostanie niwelacja terenu, ciąg pieszy łączący północną i południową ścieżkę, a istotnym elementem architektonicznym projektu będą dwa podświetlane stanowiska edukacyjne zbudowane z granitu, które będą kontynuacją rozwiązania zastosowanego już na istniejącej ścieżce w poprzednich etapach realizacji. Możliwe będzie również zejście z nowo wybudowanej ścieżki po zachodniej stronie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej schodami wraz z bezpiecznym podejściem dla matek z wózkami na teren zielony po południowej i południowo – zachodniej stronie murów obronnych dawnego zamku, na którym powstaną ciągi piesze, ustawione zostaną elementy małej architektury, wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Teren objęty zostanie również monitoringiem wizyjnym, a w miejscu zburzonego budynku naprzeciw kościoła powstanie mały parking dla pojazdów osobowych. Wartość III etapu rewitalizacji wyniesie ok. 2,2 miliona złotych.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym kwartale, a obydwa projekty mają być gotowe do końca września przyszłego roku.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top