Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » V DZIEŃ SKUPIENIA BYŁ W LUBAWIE

V DZIEŃ SKUPIENIA BYŁ W LUBAWIE

V DZIEŃ SKUPIENIA BYŁ W LUBAWIE
Przy współpracy duszpasterza parlamentarzystów i samorządowców ks. prałata Marka Rumińskiego z Samorządem Miasta Lubawa 11. września w naszym mieście zorganizowany został V Dzień Skupienia, który w symboliczny sposób miał zakończyć Rok Kopernikowski w Diecezji Toruńskiej.
Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem gości w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Najważniejszym punktem spotkania była Msza Św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.
– Przeciwności, napięcia i hejt, które pojawią się w życiu publicznym, nie powinny zniechęcać ludzi wierzących do odpowiedzialnego, czyli zgodnego z sumieniem uczestnictwa w życiu publicznym (…) Wszystkim tu zebranym życzę pokoju serca, cierpliwości i wytrwałości. Życzę również mądrości i odwagi, by podejmować naprawdę ważne dla człowieka tematy – zwrócił się do zebranych biskup podczas homilii.
Po Mszy Świętej swoje prelekcje wygłosili zaproszeni historycy. Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński opowiadał o Lubawie na przestrzeni wieków. Swój wykład rozpoczął od zacytowania słów Jakuba Fankidejskiego, księdza i regionalisty żyjącego w XIX wieku: „Lubawa należy do rzędu tych miejscowości wybitnych, które historyją swoją najbardziej mogą zająć naszą ciekawość”. Profesor Radzimiński w dość krótkiej i treściwej prelekcji przeprowadził gości przez bogatą historię naszego miasta, zaczynając od czasów dawnych, a kończąc na współczesności.
Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, który swoją prelekcję częściowo poświęcił pobytowi Mikołaja Kopernika w Lubawie, w kontekście kulisów wydania De Revolutionibus.
– Krótko po 20 maja 1539 pojawił się niespodziewanie w dworku Jerzy Joachim Retyk, profesor Uniwersytetu w Wittenberdze, który zaoferował chęć zapoznania się z nauką Kopernika i pomoc w wydaniu dzieła jego życia. Retyk Studiował dzieło Kopernika przez kilka tygodni, ale najważniejsze decyzje związane z dalszymi losami książki zapadły pobytu Astronoma i Retyka na zamku w Lubawie od końca czerwca do połowy września 1539 roku. To właśnie dzięki perswazjom i namowom biskupa chełmińskiego Tiedemanna Giesego Kopernik ostatecznie zgodził się udostępnić rękopis Retykowi i powierzyć mu zadanie wydania drukiem – tak profesor Mikulski opowiadał o roli Lubawy w przełomowym odkryciu Wielkiego Astronoma.
To był już piąty Dzień Skupienia w Diecezji Toruńskiej. Kolejny w przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami odbędzie się w Toruniu, a do udziału w nim parlamentarzystów oraz samorządowców zapraszał na końcu spotkania prezydent tego miasta Michał Zaleski. W spotkaniu uczestniczyła dość pokaźna delegacja z Lubawy składająca się poza współorganizatorem, burmistrzem Lubawy Maciejem Radtke, zastępcę Sławomira Jamrożego oraz radnych Rady Miasta Lubawa. Podczas spotkania obecny był również poseł na Sejm RP Robert Gontarz.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top