Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

W dniu  17 grudnia 2013r. /wtorek/ o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

 

 

 Porządek posiedzenia :

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

 

2. Rozpatrzenie materiałów na XXXII – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

 

a/ projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039,

 

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

 

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

 

– podjęcie uchwały,

 

b/ projektu budżetu Miasta Lubawa na 2014 rok,

 

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

 

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

 

– podjęcie uchwały,

 

c/ projektów uchwał w sprawach:

 

– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;

 

– zmian w budżecie miasta Lubawa na 2013 rok;

 

– zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Iława;

 

– zmieniająca Regulamin ustalający zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiący załącznik do uchwały nr XIV/141/ 2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca  2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 

– ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok;

 

– przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku położonym w Lubawie przy ul. Rynek 6;

 

– zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

 

– nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom oraz drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;

 

– zmiany nazwy ulicy Dworcowej na terenie miasta Lubawa;

 

– zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2014;

 

– zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2014.

 

3. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

dr inż. Bolesław Zawadzki

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top