Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

W dniu 28 stycznia 2014r. /wtorek/ o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Stanowisko Rady Miasta Lubawa w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego bądź uprawnienia uchwałą  Nr XXXII/325/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom oraz drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa.

3. Rozpatrzenie materiałów na XXXIII – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

a/ projektów uchwał w sprawach:

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania     finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

– ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego do laparoskopu;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji;

– przekazania pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie;

– przekazania pomocy rzeczowej na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie;

– udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2014 roku;

– przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubawa;

– zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa;

– przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku położonym w Lubawie przy ul. Kupnera 4;

– zmieniająca uchwałę Nr XXX/297/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 października 2013 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Borek;

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;

– zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

4. Pytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top