Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

 

W dniu 7 października  2013r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Rozpatrzenie materiałów na XXX – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

a/ informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2013 roku;

– opinia Komisji Rewizyjnej;

b/ projektów uchwał w sprawach:

– sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Borek;

– zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie;

– sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie  przy ulicy Toruńskiej;

– sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kopernika;

– zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa;

– wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa i nadania jej Statutu;

– ustalenia wysokości opłaty  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

– zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2013 roku.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013 – 2020;*

– zmian w budżecie miasta na 2013 r.*

3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

*Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020 oraz zmian w budżecie miasta na 2013 rok zostaną omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top