Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV” z dnia 10 marca 2020 r., Burmistrz Miasta Lubawa zawiadamia, że w terminie składania ofert wyznaczonym do dnia 27 marca 2020 r. została złożona 1 oferta przez Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 20 na łączną kwotę 123129,60 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto dzwadzieścia dziewięć złotych 60/100). Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w ogłoszonym konkursie i zostaje uznana za najkorzystniejszą. BURMISTRZ

/-/ mgr Maciej Radtke Lubawa,

30.03.2020 r.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top