Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawski Budżet Obywatelski » Lubawski Budżet Obywatelski. Głosowanie trwa. To już ostatni tydzień!

Lubawski Budżet Obywatelski. Głosowanie trwa. To już ostatni tydzień!

Lubawski Budżet Obywatelski. Głosowanie trwa. To już ostatni tydzień!

Od soboty 1 października mieszkańcy Lubawy mogą głosować na jeden z czterech projektów do realizacji ze środków Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze przez dwa tygodnie – do 21 października czekamy na Wasze głosy.

Głosowanie trwa!

W ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 7 projektów. Trzy z nich nie przeszły weryfikacji formalno – prawnej z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji znacznie przekraczające kwotę, jaka została przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego. W jednym przypadku wnioskodawca nie uzupełnił w wymaganym terminie złożonego wcześniej wniosku.

Propozycje zadań zgłoszone przez mieszkańców zweryfikowane zostały przez Zespół Konsultacyjny. Członkowie Zespołu sprawdzili, czy projekty są zgodne z zapisami uchwały o LBO, dokumentami strategicznymi miasta oraz planem zagospodarowania przestrzennego, czy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, przeanalizowali techniczne możliwości realizacji oraz sprawdzili, czy zaproponowane przez wnioskodawców kosztorysy są realne.

Na 4 pozytywnie zweryfikowane projekty będziemy mogli głosować od 1 do 21 października. Zadania, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2017 rok. Pula środków na realizację budżetu obywatelskiego to kwota 150 tysięcy złotych.

1. Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa istniejącego placu zabaw.

Lokalizacja: ul. Piaskowa (pomiędzy blokami 26 i 26A).

Opis zadania: Rozbudowa placu zabaw, odświeżenie ogrodzenia oraz budowa siłowni zewnętrznej to – zdaniem wnioskodawcy – ciekawa alternatywa dla wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowo na tym terenie zostałyby posadzone drzewa, ustawiony stojak na rowery oraz kosze na śmieci.

Cel realizacji zadania: Stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków do zabawy i sportowego wypoczynku, integracja sąsiedzka, zwiększenie atrakcyjności osiedla, propagowanie zdrowego stylu życia.

Szacowany budżet projektu: 36 000 zł.

2. Rozbudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa siłowni.

Lokalizacja: Osiedle Królewskie.

Opis zadania: Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa siłowni zewnętrznej, wzbogaconej o betonowy stół do tenisa stołowego i stół do gry w szachy. Obiekt byłby ogrodzony i monitorowany.

Cel realizacji zadania: Wzrost aktywności wśród mieszkańców Osiedla Królewskiego oraz mieszkańców bloków osiedla ulicy Warszawskiej.

Szacowany budżet projektu: 150 000 zł.

3. Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu “Nowa Gdańska”.

Lokalizacja: Osiedle “Nowa Gdańska” wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej nad Sandelą.

Opis zadania: W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw wymienione zostaną zużyte technicznie urządzenia zabawowe – propozycja przewiduje postawienie 11 nowych. Obok placu zamontowane zostaną urządzenia fitness dla dzieci i dorosłych. Cały obiekt zostałby ogrodzony.

Cel realizacji zadania: Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia mieszkańców, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, wzbogacenie oferty turystycznej oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Szacowany budżet projektu: 150 000 zł.

4. “Lubawski rower” – miejska wypożyczalnia rowerów.

Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łąkowa.

Opis zadania: Zakup 30 rowerów miejskich (20 dla dorosłych i 10 dla dzieci) z uniwersalną ramą, wyposażonych w koszyki na kierownicy i specjalnie oznakowanych, a także budowa pomieszczenia z drewna do ich przechowywania. W pobliżu wypożyczalni umieszczona zostałaby tablica informacyjna przedstawiająca atrakcje turystyczne Lubawy i okolic.

Cel realizacji zadania: Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lubawy i okolic, promocja aktywnej turystyki rowerowej.

Szacowany budżet projektu: 75 000 zł.

Wykaz miejsc do głosowania

wykaz-godzin

Jak głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec miasta Lubawa pod warunkiem, że najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Głosowanie odbędzie się w miejscach wskazanych przez Burmistrza poprzez indywidualne zbieranie głosów na kartach do głosowania.

Głosować można w dowolnie wybranym miejscu do głosowania, wyłącznie osobiście, tylko jeden raz i tylko na jeden projekt. Wydanie karty do głosowania nastąpi po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top