Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zmian.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP

Cena nieruchomości

1

Lubawa, ulica Składowa

EL1I/00013428/7 – nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (symbol 3.16 UM). Ponadto wschodnie krańce działki nr 17/5 przeznaczone są pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (symbol 3.14.KDD), natomiast południowe krańce działki przeznaczone są pod tereny dróg wewnętrznych (symbol 3.18 KDW).

980.000,00 zł brutto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) zobowiązane są do złożenia wniosków w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

                                                                                                                                                         

Lubawa, 21 maja 2015 roku

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Maciej Radtke

Szczegółowe informacje Biuletyny Informacji Publicznej: http://lubawa.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=284923

Komentarze

Komentarze

Scroll to top