Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Martyna Pryba (Strona 5)

Siłownia czynna od 8 czerwca na nowych zasadach

Od poniedziałku, 8. czerwca, ponownie będzie można korzystać z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, który udostępni miejsce do ćwiczeń swoim Gościom i Klientom. Należy jednak pamiętać, że będą obowiązywać pewne ograniczenia związane z wytycznymi władz centralnych. Zmianie ulegną zasady korzystania z lubawskiej siłowni: wejścia będą się odbywać w cyklu 2-godzinnym od godz. 7:00 do godz. 21:00 (wejśc ...

Więcej

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:   1.. Realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:     1.. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.     2.. Popularyzacja sportów samochodowych.   2.. realizację zadań  publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...

Więcej

XVI sesja Rady Miasta Lubawa

 XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w piątek o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje: Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Program ...

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:   1.. Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.   2.. Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w ...

Więcej

Przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie – etap I”

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie - etap I” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze stron ...

Więcej
Translate »
Scroll to top