Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Burmistrz Miasta Lubawa – informacja

Burmistrz Miasta Lubawa – informacja

Burmistrz Miasta Lubawa – informacja

Lubawa, dnia 30.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa Burmistrz Miasta Lubawa informuje o możliwości składania wniosków w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Lubawa stanowiących element ustaleń uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a;
  2. pocztą na adres Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl

Wnioski i uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubawa, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia z podaniem: imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top