Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
„Gminny program szczepień profilaktycznych przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV” z dnia 20 lipca 2021 r., Burmistrz Miasta Lubawa zawiadamia, że w terminie
składania ofert wyznaczonym do dnia 06.08.2021 r. została złożona 1 oferta przez Zakład Opieki
Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 20 na łączną kwotę
108851,20 zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100)
Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w ogłoszonym konkursie i zostaje uznana za
najkorzystniejszą.
                                                                    Z up. BURMISTRZA
                                                                  inż Stanisław Kieruzel
                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top