Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Robert Swat

Otwarty konkurs ofert na realizację Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie “GRYPA 60+”

Burmistrz Miasta informuje, że 24 lipca 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie “GRYPA 60+”. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. ...

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2023 roku”

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2023 roku" ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa. Popularyzacja sportów samochodowych. z zakresu ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa”; z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilakt ...

Więcej

Dodatek osłonowy 2022 r.

Wnioski można składać do 31 października 2022 roku Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Lubawy składają w Urzędzie Miasta Lubawa pok. nr 5 (parter). Kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na os ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projekt ...

Więcej

Uwaga ! W dniu 5.11.2021 od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych

UWAGA! 5 listopada br. Rejestr Dowodów Osobistych czynny do godz. 12.00 W związku z informacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą planowanego wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców, uprzejmie informujemy, że w dniu 5.11.2021 (piątek) od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobisty ...

Więcej
Translate »
Scroll to top