Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Robert Swat

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza brutto Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona ewidencyjnie nr 100/13 o powierzchni ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży”. 2. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne wśród dzieci i młodzieży metodą harcerską”. Termin składania ofert upływa w dniu ...

Więcej

Raport o stanie Gminy Miejskiej w Lubawie – debata

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28aa ust. 6, 7 i 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023.40 z późn. zm.) zawiadamiam, że w BIP Urzędu Miasta Lubawa w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” opublikowany został Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31 grudnia 2023 roku. W debacie nad Raportem głos mogą zabierać Mieszkańcy, którzy złożą pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmnie ...

Więcej

Komunikat w sprawie wnioskowania i odbioru dowodu osobistego w dniu 28 grudnia

W związku z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r.: wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Miasta w Lubawie można złożyć do godz. 12.00, natomiast odbiór dowodu osobistego będzie możliwy w godzinach p ...

Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie “GRYPA 60+”

Burmistrz Miasta informuje, że 24 lipca 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie “GRYPA 60+”. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. ...

Więcej
Translate »
Scroll to top