Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Robert Swat (Strona 2)

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projekt ...

Więcej

Uwaga ! W dniu 5.11.2021 od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych

UWAGA! 5 listopada br. Rejestr Dowodów Osobistych czynny do godz. 12.00 W związku z informacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą planowanego wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców, uprzejmie informujemy, że w dniu 5.11.2021 (piątek) od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobisty ...

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Szczegółowa treść zarządzenia w sprawie wyboru oferty dostępna jest pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 . ...

Więcej

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego„Gminny program szczepień profilaktycznych przeciw zakażeniom wirusem brodawczakaludzkiego HPV" z dnia 20 lipca 2021 r., Burmistrz Miasta Lubawa zawiadamia, że w terminieskładania ofert wyznaczonym do dnia 06.08.2021 r. została złożona 1 oferta przez Zakład OpiekiZdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, ul. Rzepnikows ...

Więcej
Translate »
Scroll to top