Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Złoty Jubileusz 50. lecia kapłaństwa

Złoty Jubileusz 50. lecia kapłaństwa

Złoty Jubileusz 50. lecia kapłaństwa

W maju tego roku mija 50. rocznica święceń kapłańskich księdza Mieczysława Rozmarynowicza. Spośród wszystkich lat posługi kapłańskiej 34. pełnił w Lubawie jako proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny.

12. maja w kościele farnym odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Święcenia kapłańskie ksiądz Mieczysław Rozmarynowicz przyjął 23. maja 1974 roku. Obowiązki proboszcza pełni od 1. września 1990 roku. Wcześniejsze miejsca jego posługi w diecezji chełmińskiej jako wikariusz to: Sierakowice, Starogard Gdański, Tymowo, Pelplin oraz jako proboszcz w Skórczu. Ksiądz proboszcz jest jednocześnie kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej, kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach. W sierpniu 2021 roku na wniosek radnych Rady Miasta ksiądz Proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Lubawy”. Uchwała podjęta została przez aklamację przy gromkich brawach Radnych i zgromadzonych gości.

Dobry czas w życiu Parafii
Do 2000 roku Parafia pw. NMP i św. Anny swoim zasięgiem obejmowała całe miasto. Nie sposób wymienić wszystkich zasług księdza jako gospodarza obiektów sakralnych i kustosza Sanktuarium Matki Boskiej w Lipach. Gdyby nie starania Księdza, kościółek pw. Św. Barbary nie przetrwałby do dzisiaj w tak dobrze zachowanym stanie. To z inicjatywy proboszcza w latach 90. ubiegłego wieku przeprowadzone zostały prace konserwatorskie, które polegały m. in. na wymianie zewnętrznych ścian kościoła z zachowaniem oryginalnego wnętrza. Zabieg ten praktycznie uratował ten zabytek przed zniszczeniem, który wcześniej był w bardzo złym stanie technicznym. Prace w tym obiekcie były kontynuowane w latach 2018 – 2020, kiedy odnowiony został ołtarz główny, ołtarz boczny Matki Boskiej, ołtarz boczny Jezusa, a także ambona, belka tęczowa z grupą ukrzyżowania, prospekt organowy i polichromie prezbiterium. Zabezpieczone także zostały ściany zewnętrzne kościoła.
Nieprzerwanie od wielu lat trwają prace konserwatorskie w kościele św. Anny. W roku 2014 wyremontowany został dach kościoła i przeprowadzona została konserwacja ołtarza bocznego pw. Męki Pańskiej. Od 2018 roku do dzisiaj trwają generalne prace polegające na konserwacji polichromii ścian i wystroju wnętrza kościoła, a także zabytków ruchomych: ołtarza bocznego pw. Św. Rodziny, portalu kaplicy Aniołów, konfesjonału, ławek czy reservaculum. Przeprowadzone zostały tez prace przy elewacji zewnętrznej, a gruntowny remont przeszła wikariatka. Od nowa zagospodarowywany jest teren wokół fary, a obecnie proboszcz przygotowuje dokumentację remontu po wewnętrznej stronie murów okalających kościół.

Lipy, wizytówka Lubawy
Na przestrzeni ponad tych 30. lat posługi w Lubawie wiele zmieniło się również w Sanktuarium Maryjnym w Lipach. Uważny obserwator każdego roku dostrzega, jak zmienia się to miejsce. Z pewnością jednak zburzone stare ogrodzenie po południowej stronie kościółka, budowa ołtarza polowego, remont muru przykościelnego, prace konserwacyjne w kościele to powód do dumy wszystkich lubawian. Zmiana jakościowa poprzez nowe zagospodarowanie przestrzeni, wyznaczenie alejek spacerowych i przepiękne nasadzenia roślinności dopełniają obrazu całości i sprawiły, że lipskie Sanktuarium to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale strefa do organizacji wydarzeń kulturalnych i znakomity teren rekreacyjny dla naszych Mieszkańców, tym bardziej, że do Lip z miasta prowadzą miejskie ścieżki pieszo – rowerowe.
Współpraca z samorządem Miasta
Od kilkunastu lat lubawski samorząd wspiera działania lubawskich parafii i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na rzecz renowacji zabytkowych obiektów. Tak jest również w przypadku Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny. Jest to współpraca obustronna z korzyścią dla mieszkańców, którzy z obiektów korzystają, jest to współpraca na rzecz wspólnej tożsamości i historii, nie tylko tej lokalnej, ale wpisującej się w historię regionu i kraju. Za zgodą księdza biskupa, proboszcz Rozmarynowicz nie raz i nie dwa wspierał działania samorządu, przekazując m. in. na rzecz miasta w roku 1999 teren po dawnym zamku biskupów chełmińskich czy tereny pod budowę dróg i chodników należących do Parafii, a niezbędne do przeprowadzenia rewitalizacji uliczek, zlokalizowanych właśnie wokół plebanii. Dobra i zgodna współpraca pozwala pozytywnie wpływać na rozwój każdej dziedziny życia, która pozostaje w naszych kompetencjach i zainteresowaniach. Bogu niech będą dzięki za 50. lat oddanej i poświęconej posługi kapłańskiej.


red

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top