Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Rozpoczęła się IX kadencja samorządu

Rozpoczęła się IX kadencja samorządu

Rozpoczęła się IX kadencja samorządu

I zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa nowej kadencji za nami. Radni oraz burmistrz odebrali zaświadczenia o wyborze od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Doroty Rzemińskiej i złożyli ślubowania. Obrady rozpoczął radny senior Janusz Sobiechowski.

Rada wybrała swojego Przewodniczącego, którym został Jerzy Brodowski. Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali: Iwona Pruchniewska oraz Grzegorz Rolka.
Rada powołała stałe Komisje Rady, ustaliła zakresy ich działania oraz wybrała swoich Przewodniczących. Oto składy osobowe poszczególnych Komisji:
1. Komisja Rewizyjna: Marian Kasprowicz – Przewodniczący, Marek Wielgomas – Zastępca Przewodniczącego, Janusz Sobiechowski, Marek Licznerski, Mariusz Kuczyński.
2. Komisja Budżetu i Finansów: Janusz Sobiechowski – Przewodniczący, Dariusz Kowalczyk – Zastępca Przewodniczącego, Mariusz Kuczyński, Jolanta Skórzewska, Grzegorz Rolka, Jerzy Brodowski.
3. Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego: Patryk Łowin – Przewodniczący, Grzegorz Rolka – Zastępca Przewodniczącego, Iwona Pruchniewska, Marcin Grubalski.
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: Marek Wielgomas – Przewodniczący, Marcin Banacki – Zastępca Przewodniczącego, Jolanta Skórzewska, Iwona Pruchniewska, Dawid Mederski, Jerzy Brodowski.
5. Komisja Gospodarcza, Prawa, Pracy i Bezrobocia: Marek Licznerski – Przewodniczący, Marek Mazurowski – Zastępca Przewodniczącego, Marcin Grubalski, Dariusz Kowalczyk.
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Marek Mazurowski – Przewodniczący, Marian Kasprowicz – Zastępca Przewodniczącego, Marcin Banacki, Dawid Mederski, Patryk Łowin.
Rada Miasta powołała także Radę Społeczną Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. W jej skład weszli: burmistrz Maciej Radtke jako przewodniczący, przedstawiciel wskazany przez wojewodę warmińsko – mazurskiego, którym pozostał, podobnie jak w poprzedniej kadencji samorządu, Bolesław Zawadzki oraz pięciu przedstawicieli Rady Miasta obecnej kadencji: Patryk Łowin, Grzegorz Rolka, Iwona Pruchniewska, Jerzy Brodowski i Marek Wielgomas.
Radni wyznaczyli również dodatkowego przedstawiciela Rady w skład Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, do którego należy Miasto Lubawa. Został nim radny Grzegorz Rolka.
Ostatnim punktem obrad było ustalenie wynagrodzenie burmistrza miasta. Zgodnie z przepisami uchwałę o wynagrodzeniu burmistrza podejmuje się wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, nawet jeśli stanowisko objęła ta sama osoba. Wynagrodzenie burmistrza złożone jest z czterech składników: wynagrodzenia zasadniczego, które ustalone zostało na poziomie 10 250 zł brutto, dodatku funkcyjnego w wysokości 3.150 zł brutto, dodatku specjalnego w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w wysokości 4.020 zł brutto oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, tj. w wysokości 2.050 zł brutto.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top