Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Siedlce

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Siedlce

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Siedlce 27-29.11.2020 r.Z trzema medalami z Siedlec wróciła ekipa lubawskich zapaśników.Do udanego startu mogą te zawody zaliczyć: Łukasz Hejda brązowy m ...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne: powiat iławski Opady marznące stopień: 1prawd. 90%Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodują ...

XXI sesja Rady Miasta Lubawa

XXI sesja Rady Miasta Lubawa

27. listopada odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta, którą rozpoczęły dwie uroczystości. Burmistrz miasta Maciej Radtke wraz z przewodniczącym Rady Janem Sarnowskim uhonorowali dr ...

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub ...

Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Zgodnie z uchwałą nr XVII/123/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym, Burmis ...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

powiat: iławski Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1prawd. 75%Przebieg: Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po opad ...

Przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie – etap I”

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie - etap I” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze stron ...

Więcej

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na: Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:     1.. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.     2.. Popularyzacja sportów samochodowych. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:   ...

Więcej
Translate »
Scroll to top