Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT   W 2022 roku producenci rolni mogą skład ...

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa: a) „Popularyzacja masowych biegów sporto ...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9a 14-260 Lubawa Znak: IGK.6720.1.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm. ...

Więcej

Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”

Burmistrz Miasta Lubawa informuje, że w Urzędzie Miasta Lubawa uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość: 1/ skonsultowania wniosku o dofinansowanie, 2/ złożenie wniosku w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsz ...

Więcej

Turystyczna baza noclegowa – formularz

Szanowni Państwo, Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 ...

Więcej
Translate »
Scroll to top