Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Informacja dotycząca strajku w Szkole Podstawowej

Informacja dotycząca strajku w Szkole Podstawowej

Informacja dotycząca strajku w Szkole Podstawowej

W związku z planowanym na 8 kwietnia rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji strajkowej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, która potrwa aż do odwołania, informuję, że nie będą prowadzone w tej placówce zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Zwracam się z prośbą do Rodziców uczniów naszej szkoły o zapewnienie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że samorząd zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, jednak nie dla wszystkich. Szkoła Podstawowa w dniach 8-9.04.2019 r. będzie prowadziła zajęcia opiekuńcze w budynku przy ul. Rzepnikowskiego 7 zgodnie z harmonogramem w następujących godzinach:

– od 7.00 do 8.00 dla 25 uczniów,

– od 8.00 do 14.00 dla 100 uczniów,

– od 14.00 do 15.00 dla 25 uczniów.

Dodatkowo zajęcia opiekuńcze dla uczniów zorganizuje Miejski Ośrodek Kultury:

od 8.04. w godz. 8.00 – 14.00 dla 25 uczniów – budynek MOK przy ul. Rzepnikowskiego 44,

od 8.04. w godz. 8.00 – 14.00 dla 25 uczniów – budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Kupnera 17;

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji:

od 8.04. w godz. 8.00 – 14.00 dla 25 uczniów – budynek OSiR przy ul. Łąkowej 8.

W przypadku korzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez MOK lub OSiR pierwszego dnia Rodzice wraz z dziećmi zgłaszają się bezpośrednio w siedzibach wskazanych placówek.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontaktowanie się bezpośrednio z dyrektorem Szkoły Podstawowej, który udzieli Państwu wyczerpującej informacji i na bieżąco będzie informował o organizacji pracy i nauki w szkole.

Zgodnie z informacją otrzymaną od dyrektora placówki oświatowej zaplanowane egzaminy dla uczniów klas 8 oraz 3 gimnazjalnych odbędą się w terminie.

Informuję ponadto, że część Rodziców może skorzystać również z zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z art. 189 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku na czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawodawca w art. 32 ust 1 pkt 1 ppkt. „a” cyt. ustawy wskazuje, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza lub dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

Link do wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A):

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Burmistrz Miasta

Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top