Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Modernizacja ulicy Kupnera

Modernizacja ulicy Kupnera

Modernizacja ulicy Kupnera

Kilka dni temu z inicjatywy urzędu miasta rozpoczął się remont ul. Kupnera, który w tym roku obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską do nowo rozbudowanej Biblioteki Miejskiej. Remont ul. Kupnera to efekt porozumienia, jakie miasto zawarło z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Olsztynie. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca tego zadania. Jedyną ofertę na wykonanie remontu drogi złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane z Brodnicy na kwotę 834.834,48 złotych.

Zakres prac remontowych obejmie wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę nowych obustronnych chodników, przebudowę skrzyżowań ul. Kupnera z ul. 19-go Stycznia oraz ul. Jagiellońską oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Po remoncie odcinek ul. Kupnera od ul. Warszawskiej do ul. 19-go Stycznia stanie się drogą podporządkowaną. Ma to związek z nową organizacją ruchu przede wszystkim dla pojazdów ciężarowych, która zaczęła obowiązywać w lipcu tego roku z chwilą oddania do użytku nowo wybudowanej ul. Składowej oraz wyremontowanych ul. Dworcowej oraz Wyzwolenia.
Remont ul. Kupnera jest finansowany także ze środków Gminy Miejskiej Lubawa. Na ten cel miasto przekazało województwu kwotę 300.000 złotych oraz wykonało projekt techniczny inwestycji obejmujący znacznie szerszy zakres zadania, niż obejmują to tegoroczne prace, stąd też remont ulicy ma być kontynuowany w kolejnych latach w kierunku sanktuarium w Lipach.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top