Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Ostatnia sesja Rady Miasta VI kadencji

Ostatnia sesja Rady Miasta VI kadencji

Ostatnia sesja Rady Miasta VI kadencji

31 października 2014r. w Kinie „Pokój” w Lubawie odbędzie się  XL – ą zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2013/2014.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych:
a/ radnych – ref. Przewodniczący Rady,
b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych – ref. Sekretarz Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa;
b/ przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”;
c/ przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d/ przystąpienia Gminy Miejskiej Lubawa jako partnera do projektu pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”;
e/ zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”;
f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;
g/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2014 rok.
7. Pytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
9. Wystąpienie Burmistrza Miasta Lubawa.
10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Lubawa.
11. Wręczenie podziękowań za pracę w organach samorządu miasta.
12. Zakończenie obrad.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top