Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

W dniu 7 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Lubawa ogłosił otwarte konkursy ofert na:

 1. wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej”,

 2. wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa”,

 3. wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:

  • „Organizacja Lubawskiego Rajdu Samochodowego”,

  • „Organizacja Kryterium Kolarskiego”.

 1. wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich”,

 2. wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego”,

 3. wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn.:

  • „Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy”,

  • „Popularyzacja masowych biegów sportowych”.

Szczegółowa treść ogłoszeń znajduje się pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 .

Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2017 r.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top