Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

W związku z ogłoszonym konkursem Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym informuje, że można ubiegać się o otrzymanie dofinansowania m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie może ubiegać się Gmina Miejska Lubawa na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR oraz których krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny, pracowali w zlikwidowanym PGR.

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, sekretariat (w godzinach pracy Urzędu t.j. od godz. 7.15 do godz. 15.15), w terminie do 29 października 2021 r. Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Burmistrz Lubawy

Maciej Radtke

  1. Wniosek

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top