Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Oświata » „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”

„Tylko słabi gracze biorą dopalacze”

„Tylko słabi gracze biorą dopalacze”

Szeroko pojęta profilaktyka powinna wyprzedzać problem i polegać przede wszystkim na promocji zdrowia oraz budowaniu i rozwijaniu różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
Jako szkoła podejmujemy szereg działań uświadamiających młodym ludziom skutki uzależnień. Tym działaniom przyświeca motto „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”. Profilaktyką obejmujemy całe środowisko uczniowskie. To jest takie działanie na zasadzie szczepionki, człowiek jest zdrowy, a my mu dajemy wiedzę na temat skutków ubocznych substancji psychoaktywnych. Ta profilaktyka wyprzedza pojawienie się problemów.
W ramach szeroko pojętej profilaktyki odbyła się w dniu 18.III.2016 roku kolejna akcja profilaktyczna ,,Tylko słabi gracze biorą dopalacze” . Celem akcji było dostarczenie uczniom informacji o niebezpieczeństwach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i pokazanie możliwości unikania tych zagrożeń.

Akcja składała się z dwóch części :
I. Teoretycznej
prelekcja na temat szeroko pojętej profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z tym tematem. , którą wygłosiła starszy aspirant L. Kanicz. ,
projekcja filmu ,,Dlaczego stop narkotykom” .
wystąpienie zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Policji w Iławie podinsp. Roberta Mikusika oraz Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie podinsp. Artura Sibilewskiego, którzy ostrzegali młodzież przed eksperymentowaniem z różnego rodzaju środkami uzależniającymi.

II. Sportowej
Mecz towarzyski promujące zdrowy styl życia Policja – Drużyna Gimnazjum.

Opracowanie: Gimnazjum w Lubawie

Komentarze

Komentarze

Scroll to top