Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » VII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

VII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

VII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w czwartek o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Raport z monitoringu ” Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021″ za rok 2018.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji miejskiego targowiska w Lubawie,
b/ zmieniająca Regulamin targowiska miejskiego w Lubawie,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej,
d/ zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie,
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat,
f/ określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
g/ zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/331/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa,
h/ wniesienia majątku Gminy Miejskiej Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie oraz powierzenia zadań własnych Miasta Lubawa,
i/ ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej,
j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.
6. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

                                                         Przewodniczący Rady
                                                            /-/ Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top