Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Wyniki ankiety dotyczącej zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat

Wyniki ankiety dotyczącej zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat

Wyniki ankiety dotyczącej zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat

Pod koniec września 2015 r. urząd miasta opracował ankietę mającą na celu ocenę zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 w mieście Lubawa. Ankieta była dostępna na stronach internetowych miasta Lubawa, na Facebooku, w lokalnej prasie Głos Lubawski oraz dodatkowo rozpropagowana wśród rodziców Przedszkola Miejskiego w Lubawie.
Do 20 października wpłynęły 63 ankiety, z czego na pytanie: czy jest Pani/Pan zainteresowana(-y) zorganizowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pozytywnie odpowiedziały 43 osoby, w tym jedna osoba spoza Lubawy. Zdecydowanie najwięcej osób, bo aż 31 wskazało na żłobek jako formę opieki najbardziej pożądaną, 8 było za klubem dziecięcym, 4 osoby wybrały opiekuna dziennego, a 3 osoby nianię.
Bardzo ważne pytanie dotyczyło możliwości finansowych rodziców. 36 osób wskazało, że byłoby wstanie za opiekę nad dzieckiem zapłacić do 500 zł miesięcznie, dwie wskazały przedział od 600 do 700 zł miesięcznie, 5 zaznaczyło opcję, że nie posiada środków finansowych na pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku z powodu złej sytuacji finansowej oraz nikt nie zaznaczył kwoty 800 zł i więcej miesięcznie. Jedno z pytań dotyczyło ilości godzin, z jakich dziennie chcieliby skorzystać zainteresowani z opieki zorganizowanej dla swojego dziecka. Tu przeważały dwie opcje, pierwszą od 7 do 8 godzin wskazało 27 osób, drugą od 5 do 6 godzin 13 osób. Tylko 3 osoby wskazały przedział od 9 do 10 godzin, a nikt powyżej 10 godzin.
Opieką nad dzieckiem do lat trzech zgodnie z obowiązującą ustawą mogą zostać objęte dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wśród rodziców zainteresowanych opieką swoich dzieci 17 osób wskazało na potrzebę opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym od 2 do 3 lat, siedmiu od 1 do 2 lat, pięciu od 20 tygodnia życia do 12 miesięcy. W tym samym pytaniu znalazła się opcja dla rodziców, którzy obecnie nie posiadają dzieci lub nie posiadają dzieci do lat 3, ale w przyszłości są zainteresowani opieką nad dziećmi do lat 3. Takich rodziców było 15. W tym pytaniu mamy 44 odpowiedzi, ponieważ w jednej ankiecie znalazła się odpowiedź na dwie opcje jednocześnie.
Uzupełnieniem całości jest informacja o sytuacji, w jakiej obecnie przebywają rodzice. Najwięcej, bo aż 30 z nich, to osoby pracujące. Pięć osób przebywa na urlopie macierzyńskim, 3 na wychowawczym, 2 osoby poszukują pracy, a 3 są nieaktywne zawodowo.
Poniżej prezentujemy wyniki w ujęciu tabelarycznym.

2. Ankieta wyniki (2).pdf1 2. Ankieta wyniki (2).pdf2

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top