Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » X sesja Rady Miasta Lubawa

X sesja Rady Miasta Lubawa

X sesja Rady Miasta Lubawa

W miniony czwartek 27 sierpnia odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrz wręczył zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lubawie Pani Magdalenie Pankowskiej, która w krótkim przemówieniu podziękowała za obdarzenie ją zaufaniem.

W toku obrad radni przyjęli uchwały związane z udzieleniem dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem rzek: Elszka i Sandela w Lubawie.

Radni zmienili Regulamin targowisk miejskich w Lubawie i ustalili, że targowisko przy ul Towarowej będzie czynne w każdy poniedziałek i każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 6.00 do godz. 14.00.

Rada wprowadziła również zmiany w Statucie Miasta, uszczegóławiając nadawanie wyróżnień w zakresie tytułów honorowych. Do Statutu wprowadzono następujące: Honorowy Obywatel Miasta Lubawy oraz Zasłużony dla Miasta Lubawy. Nadawanie tych wyróżnień regulują również odrębne uchwały, a w przypadku Honorowego Obywatela – ustawa o samorządzie gminnym. Radni otrzymali również regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lubawa”, który będzie omawiany na kolejnej sesji Rady.

Podczas sesji radni wprowadzili także zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez dodanie zapisu o prowadzeniu przez MOK punktu informacji turystycznej oraz prowadzeniu sprzedaży artykułów promocyjnych miasta w siedzibie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej – Bibliotece Miejskiej im. Teofila Ruczyńskiego.

Ostatnim punktem obrad było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubawy Panu Piotrowi Żuchowskiemu, o czym pisaliśmy wcześniej.

 

 

 

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top