Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

 

W dniu 09 października 2013r. / środa / o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXX – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku;
– opinia Komisji Rewizyjnej;
– podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Borek;
b/ zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie;
c/ sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie  przy ulicy Toruńskiej;
d/ sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kopernika;
e/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa;
f/ wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa i nadania jej Statutu;
g/ ustalenia wysokości opłaty  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
h/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2013 roku;
i/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;
j/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
6. Pytania i wolne wnioski .
7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top