Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Brawa dla lubawskich przedsiębiorców

Brawa dla lubawskich przedsiębiorców

Brawa dla lubawskich przedsiębiorców

Przedsiębiorczy charakter naszego Miasta zawsze wyróżniał się w całym województwie warmińsko – mazurskim. Często o Lubawie mówi się: mała Wielkopolska. To oczywiście zasługa Mieszkańców, którzy z dużą determinacją rozwijają swoje przedsiębiorstwa, zwiększają zatrudnienie oraz szkolą uczniów, swoich przyszłych pracowników.

Mijająca jesień przyniosła znamienite wyróżnienia, które otrzymali: Jan Szynaka, prezes firmy Szynaka – Meble Sp. z o.o. oraz Krzysztof Ornowski, prezes firmy ORiSTO i zarazem Starszy lubawskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Okazją do złożenia gratulacji przez burmistrza Lubawy Macieja Radtke oraz radnych naszego miasta była listopadowa sesja Rady Miasta Lubawa.

Liderzy wojewódzkiego rzemiosła

Podczas I Gali Rzemiosła Warmii i Mazur wręczone zostały odznaczenia przyznane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Podczas tego wydarzenia Jan Szynaka otrzymał Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. To jedno z najważniejszych odznaczeń rzemieślniczych i jest przyznawane za szczególnie aktywną i ofiarną działalność w pełnieniu funkcji samorządowych, w tym kierowniczych w organach statutowych organizacji rzemieślniczych. To nie jedyne znamienite wyróżnienie tej jesieni.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Jana Szynakę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, doceniając zaangażowanie społeczne oraz wsparcie działalności naukowej i oświatowej.

– Bogate doświadczenie w pracy z ludźmi i zarządzaniu firmą oraz społeczne zaangażowanie zostało docenione nie tylko wyróżnieniami, ale również najważniejszymi stanowiskami w organizacjach ogólnopolskich: funkcją prezesa w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli oraz członkostwem w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, której głównym założeniem jest wymiana doświadczeń między środowiskiem naukowym, a praktykami biznesu, a celem wypracowanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw oraz stwarzających lepsze warunki do ich rozwoju –  tak działalność rzemieślniczą Jana Szynaki podsumował burmistrz Lubawy.

– Jesteśmy dumni, że to właśnie Lubawa stanowi siłę polskiego meblarstwa, bo akurat stąd wiele ważnych fabryk się wywodzi, stąd pokazujemy jak budować polską gospodarkę, w tym gospodarkę meblową – podsumował Jan Szynaka.

Podczas tego samego wydarzenia, czyli I Gali Rzemiosła Warmii i Mazur, Krzysztof Ornowski otrzymał najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę Kilińskiego, która jest kopią karabeli polskiej z XVII w. wykonaną w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Nadaje się ją rzemieślnikom, członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. W tym miejscu należy wspomnieć, że Krzysztof Ornowski, oprócz wszystkim dobrze znanej funkcji Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie, którą pełni już od 17 lat, jest przewodniczącym Komisji ds. Oświaty i Wiceprezesem Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

– Uhonorowanie w ten sposób Starszego lubawskiego Cechu jest zaszczytem nie tylko dla Wyróżnionego, ale i całego Miasta. Tę ważną funkcję pełni Pan już od 2005 roku, czyli przez 17 lat, a to świadczy nie tylko o dużym zaufaniu wśród lokalnych przedsiębiorców, ale i o przymiotach charakteru, takich, jak gospodarność, wiarygodność, rzetelność
oraz konsekwencja w działaniu. Cechy te są przynależne dobremu przedsiębiorcy, którym jest Pan od prawie 40 lat, stojąc na czele wielopokoleniowej rodzinnej firmy ORiSTO – te słowa do przedsiębiorcy skierował burmistrz Lubawy.

– Bez rzemiosła nie byłoby w ogóle Cechu. To ci ludzie są najbardziej odważnymi w tym mieście, bo walczą czasami z wiatrakami i bywa tak, że nawet ja jako starszy cechu nie jestem w stanie im pomóc. Niestety moje doświadczenie często jest byt małe na to, co się teraz dzieje, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć rzeczy, które nas dziś dopadają, a dopadają nas dziwne rzeczy – tak obecną trudną sytuację gospodarczą podsumował Krzysztof Ornowski.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top