Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości (Strona 7)
Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Informuję, że LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera w Lubawskim Ce ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Pro ...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika Oznaczenie nieruchomości wg księgi wiec ...

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży”. 2. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji nar ...

Raport o stanie Gminy Miejskiej w Lubawie – debata

Raport o stanie Gminy Miejskiej w Lubawie – debata

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28aa ust. 6, 7 i 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023.40 z późn. zm.) zawiadamiam, że w BIP Urzędu Miasta Lubawa w zakładce ...

Starczy nie tylko na becik dla maluszka

W grudniowym wydaniu gazety pisaliśmy, że długotrwała prognoza migracji ludności zakłada w Lubawie wzrost liczby mieszkańców o +1,2 % w perspektywie do 2040 roku. Być może tych procentów na plusie będzie więcej, bo samorząd na ostatniej sesji przyjął „Lubawskie becikowe”, które stało się kolejnym elementem miejskiej polityki prorodzinnej. - Staramy się, by nasze działania oprócz „twardych inwestycji” infras ...

Więcej

19. stycznia Wolność wróciła do Lubawy

19 stycznia to lubawski 11. listopada, bo Lubawa na swoją niepodległość czekała dwa lata dłużej aż do 1920 roku. Z tej okazji burmistrz Lubawy Maciej Radtke wraz z zastępcą Sławomirem Jamrożym oraz prezydium Rady, czyli przewodniczącym Janem Sarnowskim i wiceprzewodniczącymi Iwoną Pruchniewską oraz Jerzym Brodowskim na cmentarzu tradycyjnie odwiedzili groby ojców lubawskiej niepodległości. Kwiaty jako wyraz ...

Więcej

Informacja o możliwości uzyskania dodatku osłonowego

Więcej informacji: Wysokość dodatku osłonowego 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo ...

Więcej

Sesja Rady Miasta

Informuję, że LXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Biskupów Chełmińskich 1 w Lubawie. Projekt porządku obrad przewiduje: 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3. Spr ...

Więcej
Translate »
Scroll to top