Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości (Strona 6)
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie Terenowej Olimp ...

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie Terenowej ...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: a. Organizacja ...

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Żłobku Miejskim

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Żłobku Miejskim

4 maja w Dzień Świętego Floriana – patrona strażaków, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji dzieci z Grupy Pszczółki spędziły dzień na zabawie tematycznej "Je ...

Jubileuszowe kryterium zainaugurowało sezon

Jubileuszowe kryterium zainaugurowało sezon

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, na ulice Lubawy wróciło Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Lubawy, Memoriał Edmunda Groszkowskiego. Dzięki poluzowaniu obostrzeń w dzi ...

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubawie

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubawie

Źródło: Szkoła Podstawowa w Lubawie ...

Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Lubawie

Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Lubawie

Źródło: Żłobek Miejski Lubawa ...

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ LUBAWA Rodzaj zadania: „Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów” wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 - 30 000 złwielkość środków przekazanych na realizację zadania w roku ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ LUBAWA Rodzaj zadania: „Popularyzacja masowych biegów sportowych” wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 - 5 000 złwielkość środków przekazanych na realizację zadania w roku 2020 – 0 zł Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 6.05.2021 r.do dnia 31 ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: „Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia”: wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 – 3 500 ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych w zakresie ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”: wi ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: „Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lub ...

Więcej
Translate »
Scroll to top