Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Miejska Spółka inwestuje i zdobywa wyróżnienia

Miejska Spółka inwestuje i zdobywa wyróżnienia

Miejska Spółka inwestuje i zdobywa wyróżnienia

– Mijają trzy lata Pana pracy na stanowisku prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak ocenia Pan ten czas?

– Nie do mnie należy ocena mojej pracy. Każdego roku w trakcie swojej kadencji otrzymywałem kredyt zaufania od Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. W tym czasie Przedsiębiorstwo było wyróżniane w niezależnych rankingach, np. miesięcznika Forbes, który co roku przyznaje tzw. Diamenty Forbes’a dla najszybciej rozwijających się firm w kraju z podziałem na regiony. W kategorii firm osiągających przychody od 5 do 50 milionów złotych Spółka, którą kieruję, zajęła za swoją działalność w roku 2019 6. miejsce spośród wszystkich przedsiębiorstw powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego, a 50. w województwie warmińsko – mazurskim. Warto podkreślić, że PWiK zajął w tym rankingu najwyższe miejsce ze wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w województwie warmińsko – mazurskim. To prestiżowe wyróżnienie jest niejako kontynuacją dobrych działań Spółki, gdyż wcześniej za rok 2018 otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, potwierdzający najwyższą ocenę stabilności Przedsiębiorstwa od firmy badawczej Bisnode Polska. Taki sam Certyfikat otrzymaliśmy za działalność w roku 2019.

– Kto decyduje o realizowanych inwestycjach i jakie udało się wykonać?

– Jako Przedsiębiorstwo działamy na podstawie trzyletniego planu, który uchwala Rada Miasta. Formalnie wcześniej jest on uzgadniany z burmistrzem, co jest naturalną konsekwencją służebnej roli, jaką pełnimy, dostosowując swoje zamierzenia do potrzeb i planów miasta. W związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem Lubawy, w tym budownictwa mieszkaniowego, mieliśmy sporo pracy, uzbrajając tereny pod obecne i przyszłe inwestycje. Dotyczy to także rozwoju firm, które w naszym mieście, jak nigdzie indziej, ciągle powiększają swój potencjał, rozbudowując lub budując nowe obiekty przemysłowe. W tym czasie wykonaliśmy wiele kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W ostatnim okresie wybudowaliśmy sieć wodociągową i kanalizacji deszczowej w ulicach St. Wolskiego, ks. J. Pasierba, Kopernika – na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych, Lipowej czy w ulicy Kupnera, a także sieć wodociągową w ulicy Pielgrzyma jako dodatkowe uzbrojenie dla powstającego osiedla przy ul. Kopernika. Budowa tej sieci o długości ok. 1 km zwiększyła także ciśnienie wody dla gospodarstw domowych położonych na końcu ulicy Kupnera.

Zakończyliśmy także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Mortąg w granicach administracyjnych Lubawy, a inwestycja była skorelowana z Zakładem Komunalnym Gminy Lubawa, który podobną inwestycję przeprowadził na swoim terenie w kierunku Lubawy. Sieć już funkcjonuje, a ścieki z Mortąg odbierane są przez miejską oczyszczalnię ścieków. Inwestowaliśmy w oczyszczalnię ścieków, która obecnie pracuje w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego z możliwością kompostowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Zakupiliśmy także bezpośrednio przylegający do oczyszczalni grunt o powierzchni 50 arów pod przyszłe inwestycje Spółki i zakończyliśmy budowę studni głębinowej, włączając ją do stacji uzdatniania wody. Nie tylko rozwój miasta wymusza na nas kolejne działania. Od wielu lat maleje ilość opadów atmosferycznych i nie możemy doprowadzić do sytuacji niedoboru wody, jak ma to miejsce w innych rejonach kraju.

– Jakie są to działania?

Chcemy powiększyć ilość studni głębinowych. Posiadamy już projekt robót geologicznych na wykonanie kolejnej w pobliżu Lip. Próbny odwiert i opinia hydrologiczna potwierdziły wysoki zasób wody pitnej w tym rejonie. Nowa studnia w przyszłości będzie służyła jako zapasowe ujęcie wody w przypadku awarii czy niewydolności technicznej istniejących studni. To po pierwsze. A po drugie przystępujemy do budowy dodatkowego naziemnego zbiornika wody czystej o pojemności 400 metrów sześciennych.

– Wspomniał Pan o modernizacji oczyszczalni z możliwością kompostowania osadów ściekowych. Czy może Pan przybliżyć tę sprawę?

– Zastosowanie technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego podwyższa skuteczność oczyszczania ścieków oraz sprawia, że mikroorganizmy są odporniejsze na ewentualne zatrucia przez wpływające do oczyszczalni ścieki, których skład chemiczny daleko odbiega od dopuszczalnych norm. Dzieję się tak np. przez nieodpowiedzialne wylewanie do kanalizacji sanitarnej czy szamb przeterminowanych pestycydów, herbicydów oraz innych trujących związków chemicznych. Nasza oczyszczalnia, jak większość w kraju, jest typu biologicznego, a więc mikroorganizmy to główny element oczyszczający nieczystości płynne. Mikroorganizmy odżywiają się zawartymi w nich związkami, a cały proces polega na dużym natlenianiu ścieku.

Po wybudowaniu kompostowników w 2018 roku zatwierdzona została przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Instytut Medycyny w Lublinie oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie linia produkcyjno – technologiczna, a także uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą „Kompost lubawski”, który jest finalnym produktem oczyszczania ścieków. Możliwość produkcji i wprowadzenia do obrotu kompostu jest czymś wyjątkowym na skalę krajową.

– Na jednej z ostatnich sesji Rada Miasta przyjęła plan działania w zakresie budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na kolejne trzy lata. Co zawiera?

– Niewątpliwie trzy inwestycje wysuwają się na plan główny. To budowa zbiornika naziemnego wody pitnej i kolejnej studni głębinowej, o czym już wspominałem oraz dalszy etap przebudowy Starego Miasta. To ostatnie zadanie będziemy prowadzić wspólnie z samorządem, jednak jego realizacja zależy od tego, czy Miasto pozyska dofinansowanie na modernizację uliczek. To zadanie jest najkosztowniejsze, bo jego wartość to koszt paru milionów złotych. W jego ramach Przedsiębiorstwo wybuduje sieć kanalizacyjną oraz do oprowadzania wód deszczowych, natomiast samorząd zagospodaruje przestrzeń publiczną kolejnych uliczek w ścisłym centrum miasta.

Ponadto będziemy kontynuowali już rozpoczęte inwestycje, a więc budowę sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. St. Wolskiego i Lipowej, przystępujemy także do nowych, jak choćby rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej czy modernizacji zagęszczacza osadów ścieków w oczyszczalni. Planujemy także odnowić złoża w filtrach w stacji uzdatniania wody.

– Dziękuję za rozmowę.

Błażej Urbański

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top