Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r. można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w Urzędzie Miasta Lubawa.

Przykładowy wzór wniosku jest dostępny też na stronie BIP Ministerstwatutaj.

Wniosek on-line można złożyć poprzez 4 kanały:

  • Portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, 

  • bankowość elektroniczną,

  • PUE ZUS, czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oraz profil zaufany. Wzór/formularz wniosku jest dostępny w każdym z tych kanałów.

 

Żródło https://www.mpips.gov.pl/

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top