Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Robert Swat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2023 roku”

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2023 roku" ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa. Popularyzacja sportów samochodowych. z zakresu ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa”; z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilakt ...

Więcej

Dodatek osłonowy 2022 r.

Wnioski można składać do 31 października 2022 roku Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Lubawy składają w Urzędzie Miasta Lubawa pok. nr 5 (parter). Kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na os ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projekt ...

Więcej

Uwaga ! W dniu 5.11.2021 od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych

UWAGA! 5 listopada br. Rejestr Dowodów Osobistych czynny do godz. 12.00 W związku z informacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą planowanego wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców, uprzejmie informujemy, że w dniu 5.11.2021 (piątek) od godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobisty ...

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Szczegółowa treść zarządzenia w sprawie wyboru oferty dostępna jest pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 . ...

Więcej
Translate »
Scroll to top