Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:Organizacja zaję ...

...

Burmistrz Miasta Lubawa informuje

Gmina Miejska Lubawa zleciła opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider w Lubawie – etap I,Budowa ul. Wł. Asta w Lubawie – etap II,Rozbudowa ulicy Sądowej w Lubawie,Budowa ulicy Polnej w Lubawie – etap I. Z koncepcjami projektu zagospodarowania można zapoznać się na stronie internetowej http://lubawa.bip-wm.pl (w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty / ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa informuje

W roku 2021 można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Wnioski należy składać do burmistrza miasta w terminach: - od 1 lutego do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dow ...

Więcej

Unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 11 ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z ...

Więcej

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA DACHÓW

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z obfitymi opadami śniegu, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego, sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, pragnę przypomnieć, że właściciele i zarządcy - zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. 1333 z późn. zm.) - zob ...

Więcej

Dotacja na wymianę azbestu

  Od 2012 roku samorząd Lubawy udziela wsparcia finansowego Mieszkańcom na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Corocznie w budżecie określona jest kwota na ten cel. Podstawą do udzielania pomocy jest uchwalony przez Radę Miasta „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lubawa”, ...

Więcej
Translate »
Scroll to top