Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na: Realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Organizacja za ...

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokume ...

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet l ...

Kangur matematyczny tym razem zdalnie

W dniach 2- 5 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W konkursie zadeklarowało udział aż 77 uczestników. Uczniowie zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności w czterech kategoriach wiekowych. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację przebieg konkursu był inny niż zwykle, uczniowie rozwiązywali test zdalnie korzyst ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na: 1.Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: a.Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa. b.Popularyzacja sportów samochodowych. 2.Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: a.Organizacja wars ...

Więcej

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE

W dniach 6 maja – 3 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lubawa przekazała sprzęt komputerowy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zgodnie z wnioskami o powierzenie grantu na realizację projektu pod nazwą ,,Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 ,,Wyeliminowanie te ...

Więcej

Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje, dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów. Podczas konsultacji będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat pożyczek finansowanych ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pt. „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie” RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce konsultacji: ...

Więcej

Sesja Rady Miasta

29 maja odbyła się XVI sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady miały charakter zdalny. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2019”, którego koszt realizacji w ubiegłym roku wyniósł 258.174,36 złotych. W ramach Programu działał m.in. Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, realizowana była edukacja profi ...

Więcej
Translate »
Scroll to top