Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » VIII sesja Rady Miasta Lubawa

VIII sesja Rady Miasta Lubawa

VIII sesja Rady Miasta Lubawa

24 czerwca 2015r. / środa / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa na 2015 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr V/37/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2015 r. ”,

b/ zmieniająca uchwałę Nr XL/389/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie ”,

c/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania publicznego „Remont ul. Kupnera w Lubawie – etap III i IV ”,

d/ w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu,

e/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Władysława Asta,

f/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Unii Europejskiej,

g/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Borek,

h/ zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa,

i/ w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;

k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

5. Pytania i wolne wnioski.

6. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Scroll to top