Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 18 grudnia 2013r. / środa / o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

 

                                               Projekt porządku obrad przewiduje :

 

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014-2039:

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– podjęcie uchwały.

5. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2014 r.

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa  projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2014 rok,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata

2013-2020;

b/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2013 rok;

c/ zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Iława;

d/ zmieniająca Regulamin ustalający zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiący załącznik do uchwały nr XIV/141/ 2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca  2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

e/ ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok;

f/ przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku położonym w Lubawie przy ul. Rynek 6;

g/ zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

h/ nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom oraz drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;

i/ zmiany nazwy ulicy Dworcowej na terenie miasta Lubawa;

j/ zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2014;

k/ zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2014.

7. Pytania i wolne wnioski .

8. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

 

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top