Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa.

1. Cel konsultacji – skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
2. Przedmiot konsultacji – projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 5 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
4. Miejsce konsultacji – Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.
5. Forma konsultacji – publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2021 r do godz. 15.00, na adres Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą elektroniczną na adres wioletta.awsiukiewicz@lubawa.pl .

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top