Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Unieważnienia otwartych konkursów ofert

Unieważnienia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacj ...

Lubawa. Cztery Pory Roku – film promocyjny

Lubawa. Cztery Pory Roku – film promocyjny

https://youtu.be/Tzdtb8rKhDw ...

W Ośrodku przybywa pacjentów!

W Ośrodku przybywa pacjentów!

Tylko w ciągu ostatniego pół roku Miejski Ośrodek Zdrowia zyskał ponad 700 nowych pacjentów, którzy przepisują się z innych placówek lub wracają po latach przekonani zmianami zacho ...

Życzenia Wielkanocne Burmistrza Lubawy Macieja Radtke

Życzenia Wielkanocne Burmistrza Lubawy Macieja Radtke

https://youtu.be/ImPdA2zdXfs?si=zaFLmK6TRnaazTTD ...

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku Informacje ogólne: 1. Celem niniejszego ogłoszenia ...

Więcej

Króluj Nam Chryste

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” - tak słowami polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej można w jednym zdaniu podsumować uroczystości, które odbyły się w Lubawie 7. grudnia w czwartek. Uczestnicy wydarzenia pochylili czoła nad makabrycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Lubawie w 1939 roku, wspominali ofiary mordów hitlerowskich oraz prosili i dziękowali za pokój, którym jes ...

Więcej

Młodzieżowa Rada uzupełniła wakaty

Obrady Młodzieżowej Rady Miasta, które odbyły się w 29. listopada, były pierwszą sesją dla 4 radnych, którzy uzupełnili 15 osobowy skład formacji. Na tym zmiany się nie skończyły, ponieważ stery w Młodzieżowej Radzie objęła nowo wybrana przewodnicząca - Katarzyna Cieśniewska. Wybory uzupełniające w Szkole Podstawowej oraz Zespole Szkół były spowodowane wygaśnięciem mandatów dotychczasowych radnych w związku ...

Więcej
Translate »
Scroll to top