Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Informuję, że LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera w Lubawskim Ce ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Pro ...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Kopernika Oznaczenie nieruchomości wg księgi wiec ...

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży”. 2. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji nar ...

Raport o stanie Gminy Miejskiej w Lubawie – debata

Raport o stanie Gminy Miejskiej w Lubawie – debata

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28aa ust. 6, 7 i 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023.40 z późn. zm.) zawiadamiam, że w BIP Urzędu Miasta Lubawa w zakładce ...

LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Biskupów Chełmińskich 1 w Lubawie. Projekt porządku obrad przewiduje: 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3. Spr ...

Więcej

Z dumą i wdzięcznością

105 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w Lubawie była celebrowana z należytymi honorami oraz czcią pamięci bohaterów. Choć wydarzenie było wielowymiarowe i obejmowało patriotyczne aktywności większości placówek, to główne obchody odbyły się w przededniu 11. listopada. Szkoła! Do Hymnu! Celebrowanie rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany wspólnie przez uczniów lubawskiego Kopernika, przedstaw ...

Więcej

Październikowa sesja Rady Miasta

30. października radni zebrali się w piwnicach Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa oraz o oświadczeniach majątkowych radnych oraz kierownictwa Urzędu Miasta. W toku obrad Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pu ...

Więcej

Konsultacje programu wspołpracy Miasta Lubawa na 2024 rok

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje proje ...

Więcej

Tydzień premier w Kinie Pokój

To będzie tydzień premier w Kinie Pokój. Każdy znajdzie coś dla siebie! Najmłodszych zapraszamy na "Inspektora Pająka", tych, którzy chcą już poczuć magię świąt na polską produkcję "Uwierz w Mikołaja" a dla miłośników fantasy i akcji na "Marvels". Nie martwcie się, jeżeli nie zdążycie wybranych filmów obejrzeć w premierowym tygodniu, ponieważ będą wyświetlane jeszcze w kolejnym! INSPEKTOR PAJĄK Opis: Najlep ...

Więcej
Translate »
Scroll to top