Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Unieważnienia otwartych konkursów ofert

Unieważnienia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacj ...

Lubawa. Cztery Pory Roku – film promocyjny

Lubawa. Cztery Pory Roku – film promocyjny

https://youtu.be/Tzdtb8rKhDw ...

W Ośrodku przybywa pacjentów!

W Ośrodku przybywa pacjentów!

Tylko w ciągu ostatniego pół roku Miejski Ośrodek Zdrowia zyskał ponad 700 nowych pacjentów, którzy przepisują się z innych placówek lub wracają po latach przekonani zmianami zacho ...

Życzenia Wielkanocne Burmistrza Lubawy Macieja Radtke

Życzenia Wielkanocne Burmistrza Lubawy Macieja Radtke

https://youtu.be/ImPdA2zdXfs?si=zaFLmK6TRnaazTTD ...

Konkurs ofert na realizację zadania:  „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2024 roku”

Burmistrz Miasta Lubawa na podstawie art. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:  „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2024 roku” Konkurs opieka we ...

Więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Cel przeprowadzonych konsultacji - skonsultowanie ...

Więcej

LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Biskupów Chełmińskich 1 w Lubawie. Projekt porządku obrad przewiduje: 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3. Spr ...

Więcej

Z dumą i wdzięcznością

105 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w Lubawie była celebrowana z należytymi honorami oraz czcią pamięci bohaterów. Choć wydarzenie było wielowymiarowe i obejmowało patriotyczne aktywności większości placówek, to główne obchody odbyły się w przededniu 11. listopada. Szkoła! Do Hymnu! Celebrowanie rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany wspólnie przez uczniów lubawskiego Kopernika, przedstaw ...

Więcej

Październikowa sesja Rady Miasta

30. października radni zebrali się w piwnicach Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa oraz o oświadczeniach majątkowych radnych oraz kierownictwa Urzędu Miasta. W toku obrad Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pu ...

Więcej

Konsultacje programu wspołpracy Miasta Lubawa na 2024 rok

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje proje ...

Więcej
Translate »
Scroll to top