Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Martyna Pryba

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Cel przeprowadzonych konsultacji - skonsultowanie ...

Więcej

7 lubawskich par obchodziło swój Jubileusz

9 października w Urzędzie Miasta Lubawa Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 7  lubawskich par. Dekoracji medalami Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał burmistrz - Maciej Radtke, w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Krystyny Przykłoty. W gronie Jubilatów znaleźli się: Maria i Walenty Zielińscy, Stanisława i Jan Nowakowscy, Zofia i Jerzy Kopańscy, Teresa i Henryk S ...

Więcej

Konkurs ofert na realizację zadania: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku” W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, uwzględniając potrzeby zdrowotne, priorytety polityki zdrowotnej oraz stan dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej na ...

Więcej

Najwięcej unijnych środków trafiło do Lubawy!

W aż 40 polskich jednostkach samorządu terytorialnego (około 1,5 proc. wszystkich) nie pojawiły się w ostatnich latach żadne dotacje unijne! - wynika z rankingu czasopisma "Wspólnota". Na szczęście nie ma w tej grupie żadnego z lokalnych samorządów. Ile zatem, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, w latach 2014-2017 wydatkowano dotacji unijnych w Iławie i gminie Iława, Lubawie i gminie Lubawa oraz gminach Sus ...

Więcej

Bal Seniora 2018

5 października odbył się trzeci Bal Seniora. Co roku impreza cieszy się większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W tym roku wydarzenie zgromadziło około 150 osób. W programie znalazła się prezentacja programu teleopieki domowej, którą przedstawił Burmistrz Lubawy - Maciej Radtke. Radni: Jan Sarnowski, Anna Tańskai i Jerzy Brodowski oraz burmistrz i kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wręc ...

Więcej
Scroll to top