Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>

Poprawa efektywności energetycznej budynków – informacje Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izola ...

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego "Gminny program szczepień profilaktycznych przeciw grypie GRYPA 60+" z dnia20 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Lubawa zawiadamia, ze w terminie składania ofert wyznaczonym do dnia 5 sierpnia 2022 r. została złożona 1 oferta przez Zakład Opieki Zdrowotnej - ...

Więcej
Translate »
Scroll to top