Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Szczegółowa treść zarządzenia w sprawie wyboru oferty dostępna jest pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 . ...

Więcej

Modernizacja instalacji w Ekologicznym Związku Gmin Działdowszczyzna

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej kompostowni w Zakrzewie oraz sortowni odpadów w Działdowie. Właśnie do tych instalacji trafiają odpady z Lubawy. Koszt obydwu inwestycji wyniósł ponad 30 milionów złotych. Zadania związane z gospodarką odpadami Lubawa realizuje za pośrednictwem Ekologicznego Związku Gmin Działdo ...

Więcej

Zwyczajna i Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W dniu 26 sierpnia br. w sali konferencyjnej Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się zwyczajna, a następnie nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W pierwszej sesji udział wzięło 14 radnych i podjętych zostało 5 uchwał. Radni uchwalili tekst jednolity Statutu Miasta, a także podjęli uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubawa w roku szkolnym 2021/2022 , ...

Więcej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Miejskiej Lubawa na spotkanie

W związku z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Miejskiej Lubawa tj. „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku” zapraszamy w dniu 2 września 2021 roku o godz. 16:00 do sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, gdzie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Lubawa”, będącego wstępem do opracowania Strategii. Celem spot ...

Więcej
Translate »
Scroll to top