Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości (Strona 2)
XVI sesja Rady Miasta Lubawa

XVI sesja Rady Miasta Lubawa

 XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w piątek o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje: Otwarci ...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:   1.. Or ...

Przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie – etap I”

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie - etap I” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze stron ...

Więcej

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na: Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:     1.. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.     2.. Popularyzacja sportów samochodowych. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:   ...

Więcej
Translate »
Scroll to top