Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT   W 2022 roku producenci rolni mogą skład ...

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa: a) „Popularyzacja masowych biegów sporto ...

Sesja zwyczajna i nadzwyczajna

Na 30. listopada br. zaplanowana została XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta, jednak po rozpoczęciu została odroczona z uwagi na fakt, że nie wszyscy radni w terminie przewidzianym w Statucie Miasta mogli zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem jej obrad.* Sesja nadzwyczajna Tego dnia odbyła się natomiast XXXV sesja nadzwyczajna zwołana dzień wcześniej przez Przewodniczącego Rady Jana Sarnowskiego na ...

Więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku Informacje ogólne: 1. Celem niniejszego ogłoszenia ...

Więcej

„Czarny czwartek”

7 grudnia 2021 roku minęła 82 rocznica „czarnego czwartku”, zbiorowego mordu 25 mieszkańców Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego. 7 grudnia 1939 roku hitlerowcy dokonali krwawej egzekucji na 15 nowomieszczanach i 10 lubawianach. Ci ostatni zostali rozstrzelani przy ulicy Browarowej przez członków Selbschutzu, czyli paramilitarnej jednostki złożonej przez etnicznych Niemców zamieszkałych na tych terenach. Z te ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłosił otwarty konkurs ofert

W dniu 6 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Lubawa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”. Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2021 r. Szczegółowa treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się pod adresem: http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 . ...

Więcej

Informacja

Apteka Arnika informuje, iż będzie czynna w Wigilię w godz. 8.00 - 17.00 i w Sylwestra w godz. 8.00 - 20.00. Skrócenie godzin otwarcia w tych dniach spowodowane jest niewystarczającą ilością magistrów farmacji. W Święta i w Nowy Rok apteka będzie czynna bez zmian tj. od 8.00 do 20.00. ...

Więcej
Translate »
Scroll to top